Το γραφείο µας συνεργάζεται µε τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες (Ελληνικές και Ευρωπαϊκές) για την κάλυψη όλων των κινδύνων (ασφάλειες αυτοκινήτων – ασφάλειες ζωής και υγείας — συνταξιοδοτικά προγράµµατα κλπ.) σύµφωνα µετις ανάγκες και κυρίως τις οικονομικές σας δυνατότητες.

  • Ασφάλειες Αυτοκινήτων
  • Ασφάλειες Πυρός
  • Ασφάλειες Κλοπής
  • Ασφάλειες Κατοικίας
  • Ασφάλειες Ξενοδοχείων
  • Ασφάλειες Σκαφών
  • Ασφάλειες Επιχειρήσεων
  • Ασφάλειες Ζωής
  • Ευέλικτα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
  • Επενδυτικά Προγράμματα