Προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τυχόν εργατικές διάφορες σε δικαστήρια – ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – ΣΕΠΕ.