Το γραφείο µας έχοντας πλήρη γνώση της εργατικής νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες και υπεύθυνες συμβουλές και λύσεις για κάθε είδους εργατικά θέµατα (Μισθοδοσία, προγράµµατα επιδοτήσεων θέσεων εργασίας, τυχόν εκκρεμότητες, προβλήματα µε την επιθεώρηση εργασίας κλπ.)

  • Ενημέρωση εργατικών θεμάτων σχετικά με άδειες, συλλογικές συμβάσεις και ελαστικές συμβάσεις εργασίας (part time, εκ περιτροπής, μερικής)
  • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας επί των μικτών αποδοχών (ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρο μισθωτών)
  • Υπολογισμός αποζημιώσεων
  • Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων, αποδείξεων πληρωμών , λογιστικών άρθρων για την καταχώρηση μισθοδοσίας στα λογιστικά βιβλία.
  • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.
  • Απογραφή εργοδοτών στο ΙΚΑ
  • Διαχείριση επιχορήγησης προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ.
  • Προετοιμασία και υποβολή σχετικών καταστάσεων στο ΕΡΓΑΝΗ (Ε3 αναγγελία πρόσληψης, Ε4 πίνακας προσωπικού, Ε5 αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, Ε6 καταγγελία σύμβασης εργασίας, Ε7 Βεβαίωση
  • Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, Ε8 Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, Ε9 Σύμβαση εργ.μερικής απασχόλησης και εκ’περιτροπής εργασίας