Αναλαμβάνουμε πλήρως όλο το φορολογικό, εργατικό και ασφαλιστικό φάσμα για τους κατοίκους εξωτερικού.

– Έκδοση κλειδαρίθμου

– Απόδοση ΑΦΜ

– Φορολογικές δηλώσεις

– Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας

– Ίδρυση ατομικής επιχείρησης

– Ίδρυση εταιρίας Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. – Ο.Ε. – Ε.Ε. – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ – Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

– Υπαγωγή της επιχείρησης σε αναπτυξιακούς νόμους, προγράμματα ΕΣΠΑ, και κάθε είδους επιδοτούμενα προγράμματα ελληνικά και ευρωπαϊκά