Στο γραφείο µας παρέχουμε µεσιτικές εργασίες (πωλήσεις και επενδυτικά ακίνητα) µε διαφανείς διαδικασίες µε πλήρη μυστικότητα και αξιοπιστία µε έµπειρους και αξιόπιστους συνεργάτες (νομικούς — τεχνικούς — εκτιµητές και εργολάβους).

Αναλαμβάνουμε την ένταξη των ακινήτων σας σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράµµατα έσπα.