Αναλαμβάνουμε πλήρη λογιστική παρακολούθηση βιβλίων και στοιχείων για κάθε µορφής ατομική η εταιρική επιχείρηση είτε στο γραφείο µας είτε στην έδρα της επιχείρησης σας καθώς και την σύνταξη και την υποβολή στις αρμόδιες Φορολογικές και διοικητικές υπηρεσίες τα σχετικά έγγραφα, καταστάσεις και δηλώσεις Φ.Π.Α. κλπ.

Παρέχουμε υπεύθυνες και εφαρμόσιµες λύσεις σε όλα τα λειτουργικά, φορολογικά, λογιστικά και ασφαλιστικά σας προβλήµατα και πλήρη ενηµέρωση για τα αντίστοιχα δικαιώµατα που σας παρέχει η νοµοθεσία.

 • Συστάσεις, ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές και μετατροπές σε Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Ε.Π.Ε., Α.Ε.
 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ
 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ (απλογραφικών και διπλογραφικών σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ)
 • Υπολογισμός αποσβέσεων και σύνταξη απογραφής
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, εκκαθαριστικών ΦΠΑ, δηλώσεων INTRASTAT, δηλώσεων ΦΜΥ, βεβαιώσεων και οριστική αποδοχών μισθωτών, βεβαιώσεων και οριστική αμοιβών από ελευθέρια Επαγγέλματα, βεβαιώσεων και οριστική Εισοδ. από Εμπορικές επιχειρίσεις
 • Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών
 • Βιβλία κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Μηνιαία παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού
 • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Καταστάσεις Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (ΦΑΠ – Ε9)
 • Υποβολή Μισθωτηρίου συμβολαίου
 • Έκδοση ΕΝ.Φ.Ι.Α
 • Έκδοση κλειδάριθμου
 • Δημιουργία off shore εταιρίας
 • Ένταξη Επιχειρήσεων σε Προγράμματα ΕΣΠΑ