Λογιστικά – Φοροτεχνικά

Αναλαμβάνουμε πλήρη λογιστική παρακολούθηση βιβλίων και στοιχείων για κάθε µορφής ατομική η εταιρική επιχείρηση είτε στο γραφείο µας είτε στην έδρα της επιχείρησης σας καθώς και την σύνταξη και την υποβολή στις αρμόδιες Φορολογικές και διοικητικές υπηρεσίες τα σχετικά έγγραφα, καταστάσεις και δηλώσεις Φ.Π.Α. κλπ.

Παρέχουμε υπεύθυνες και εφαρμόσιµες λύσεις σε όλα τα λειτουργικά, φορολογικά, λογιστικά και ασφαλιστικά σας προβλήµατα και πλήρη ενηµέρωση για τα αντίστοιχα δικαιώµατα που σας παρέχει η νοµοθεσία.

 • Συστάσεις, ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές και μετατροπές σε Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Ε.Π.Ε., Α.Ε.
 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ
 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ (απλογραφικών και διπλογραφικών σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ)
 • Υπολογισμός αποσβέσεων και σύνταξη απογραφής
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, εκκαθαριστικών ΦΠΑ, δηλώσεων INTRASTAT, δηλώσεων ΦΜΥ, βεβαιώσεων και οριστική αποδοχών μισθωτών, βεβαιώσεων και οριστική αμοιβών από ελευθέρια Επαγγέλματα, βεβαιώσεων και οριστική Εισοδ. από Εμπορικές επιχειρίσεις
 • Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών
 • Βιβλία κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Μηνιαία παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού
 • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Καταστάσεις Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (ΦΑΠ – Ε9)
 • Υποβολή Μισθωτηρίου συμβολαίου
 • Έκδοση ΕΝ.Φ.Ι.Α
 • Έκδοση κλειδάριθμου
 • Δημιουργία off shore εταιρίας
 • Ένταξη Επιχειρήσεων σε Προγράμματα ΕΣΠΑ

Εργατικά

Το γραφείο µας έχοντας πλήρη γνώση της εργατικής νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες και υπεύθυνες συμβουλές και λύσεις για κάθε είδους εργατικά θέµατα (Μισθοδοσία, προγράµµατα επιδοτήσεων θέσεων εργασίας, τυχόν εκκρεμότητες, προβλήματα µε την επιθεώρηση εργασίας κλπ.)

 • Ενημέρωση εργατικών θεμάτων σχετικά με άδειες, συλλογικές συμβάσεις και ελαστικές συμβάσεις εργασίας (part time, εκ περιτροπής, μερικής)
 • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας επί των μικτών αποδοχών (ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρο μισθωτών)
 • Υπολογισμός αποζημιώσεων
 • Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων, αποδείξεων πληρωμών , λογιστικών άρθρων για την καταχώρηση μισθοδοσίας στα λογιστικά βιβλία.
 • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.
 • Απογραφή εργοδοτών στο ΙΚΑ
 • Διαχείριση επιχορήγησης προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ.
 • Προετοιμασία και υποβολή σχετικών καταστάσεων στο ΕΡΓΑΝΗ (Ε3 αναγγελία πρόσληψης, Ε4 πίνακας προσωπικού, Ε5 αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, Ε6 καταγγελία σύμβασης εργασίας, Ε7 Βεβαίωση
 • Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, Ε8 Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, Ε9 Σύμβαση εργ.μερικής απασχόλησης και εκ’περιτροπής εργασίας

Ασφαλιστικά

Το γραφείο µας συνεργάζεται µε τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες (Ελληνικές και Ευρωπαϊκές) για την κάλυψη όλων των κινδύνων (ασφάλειες αυτοκινήτων – ασφάλειες ζωής και υγείας — συνταξιοδοτικά προγράµµατα κλπ.) σύµφωνα µετις ανάγκες και κυρίως τις οικονομικές σας δυνατότητες.

 • Ασφάλειες Αυτοκινήτων
 • Ασφάλειες Πυρός
 • Ασφάλειες Κλοπής
 • Ασφάλειες Κατοικίας
 • Ασφάλειες Ξενοδοχείων
 • Ασφάλειες Σκαφών
 • Ασφάλειες Επιχειρήσεων
 • Ασφάλειες Ζωής
 • Ευέλικτα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
 • Επενδυτικά Προγράμματα

Κτηματομεσιτική

Στο γραφείο µας παρέχουμε µεσιτικές εργασίες (πωλήσεις και επενδυτικά ακίνητα) µε διαφανείς διαδικασίες µε πλήρη μυστικότητα και αξιοπιστία µε έµπειρους και αξιόπιστους συνεργάτες (νομικούς — τεχνικούς — εκτιµητές και εργολάβους).

Αναλαμβάνουμε την ένταξη των ακινήτων σας σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράµµατα έσπα.